Hùng Thành Đạt Co.,Ltd

Showroom : 218 Đường Láng-Đống Đa-Hà Nội(Cạnh ga tàu trên cao Đường Láng)

Email : hungtd389@gmail.com

Hotline: Mr.Hung 0986 80 79 79

Fax:024-32 68 88 66

Máy Rửa Xe Makita Máy Rửa Xe Lavor Máy Rửa Xe Skil Máy Rửa Xe Karcher Máy Rửa Xe Bosch Máy rửa xe hiclean Máy rửa xe Máy rửa xe sumika máy rửa xe ergen

Sản phẩm

Model : HD7/16-4M
Giá : 41,900,000 VNĐ
Mô tả :

P=4200W,240bar,700l/h

Model : HD7/14-4M
Giá : 37,900,000 VNĐ
Mô tả :

P=3400W,210bar,560l/h

Model : HD6/15M
Giá : 27,900,000 VNĐ
Mô tả :

P=3100W,150bar,560l/h

Model : ZN-S3
Giá : 1,900,000 VNĐ
Mô tả :

P=1800W,120 bar,480l/h

Model : ZN-S1
Giá : 1,800,000 VNĐ
Mô tả :

P=1800W,105 bar,390l/h

Model : EN-6708
Giá : 1,780,000 VNĐ
Mô tả :

P=2300W,120 bar,480l/h

Model : ZN-S2
Giá : 1,750,000 VNĐ
Mô tả :

P=1500W,105 bar,390l/h

Model : PS-48M
Giá : 1,680,000 VNĐ
Mô tả :

P=3-5HP,20-45kg/cm2,33-40l/p

Model : PS-38M
Giá : 1,380,000 VNĐ
Mô tả :

P=1-2HP,20-45kg/cm2,14-22l/p

Model : PS-45M
Giá : 1,600,000 VNĐ
Mô tả :

P=3-5HP,20-45kg/cm2,33-40l/p

Model : PS-35M
Giá : 1,290,000 VNĐ
Mô tả :

P=1.5-2HP,20-45kg/cm2,15-22l/p

Model : EN-2085V
Giá : 5,950,000 VNĐ
Mô tả :

P=2HP, 120l/p ,85 lít

Model : EN 1058V
Giá : 4,950,000 VNĐ
Mô tả :

P=1HP, 80l/p ,58 lít

Model : EN-3040
Giá : 4,450,000 VNĐ
Mô tả :

P=3HP, 220l/p ,40 lít

Model : EN-2535
Giá : 2,780,000 VNĐ
Mô tả :

P=2.5HP, 120l/p ,35 lít

Model : EN-2525
Giá : 2,150,000 VNĐ
Mô tả :

P=2HP, 120l/p ,24 lít

Model : EN-6709
Giá : 1,990,000 VNĐ
Mô tả :

P=1650W,135bar,360l/h

Model : EN-6706
Giá : 1,800,000 VNĐ
Mô tả :

P=1650W,135bar,360l/h

Model : WD3 Car
Giá : 2,950,000 VNĐ
Mô tả :

P=1000W,5.5kg,17 lít

Model :
Giá : 75,000 VNĐ
Mô tả :
 1 2 3 >  Last ›